Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024731 [url] => /a/10001/201905/abc360fa7b816a944ed64311f7c6aff9.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558438053 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.21】《福州新闻》 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/89208.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024731 [url] => /a/10001/201905/abc360fa7b816a944ed64311f7c6aff9.JPG ) ) [id] => 89208 [pv] => 445 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 445 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024728 [url] => /a/10001/201905/fde6d10c920af10d5a9f6fb588a75a21.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558438044 [sort] => 0 [title] => 榕城海关驻罗源湾办事处揭牌成立 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/89205.html [tags] => Array ( [0] => 罗源 [1] => 海关 [2] => 连江县 [3] => 榕城 [4] => 办事处 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 58 [1] => 2669 [2] => 5617 [3] => 1122 [4] => 2200 [5] => 13563 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024728 [url] => /a/10001/201905/fde6d10c920af10d5a9f6fb588a75a21.JPG ) ) [id] => 89205 [pv] => 592 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 592 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 罗源 [1] => 海关 [2] => 连江县 [3] => 榕城 [4] => 办事处 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024719 [url] => /a/10001/201905/87085684eb3e377787aa9959f697ddc4.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558438031 [sort] => 0 [title] => 海内外客商及境内外媒体聚焦"5·18" [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/89202.html [tags] => Array ( [0] => 海丝 [1] => 展会 [2] => 福州 [3] => 泗水 [4] => 客商 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 131 [1] => 2669 [2] => 18698 [3] => 763 [4] => 107748 [5] => 5431 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,906,915, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024719 [url] => /a/10001/201905/87085684eb3e377787aa9959f697ddc4.JPG ) ) [id] => 89202 [pv] => 464 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 464 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 海丝 [1] => 展会 [2] => 福州 [3] => 泗水 [4] => 客商 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024689 [url] => /a/10001/201905/aeb1a7f1671a5d489d2d54d6e5cb35ef.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558438008 [sort] => 0 [title] => 福州:深化两岸融合 打造台胞台企登陆的第一家园 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/89199.html [tags] => Array ( [0] => 台湾 [1] => 两岸 [2] => 福州 [3] => 青年 [4] => 18 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1193 [1] => 2669 [2] => 845 [3] => 763 [4] => 1066 [5] => 43499 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,906,915, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024689 [url] => /a/10001/201905/aeb1a7f1671a5d489d2d54d6e5cb35ef.JPG ) ) [id] => 89199 [pv] => 465 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 465 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台湾 [1] => 两岸 [2] => 福州 [3] => 青年 [4] => 18 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024701 [url] => /a/10001/201905/5bba0d40cbec4515724a3142659fca02.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558437990 [sort] => 0 [title] => 福州检察机关水生态保护成效获人大代表点赞 用"检察蓝"守护"生态美" [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/89196.html [tags] => Array ( [0] => 生态 [1] => 福州市 [2] => 检察机关 [3] => 人大代表 [4] => 视察 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 852 [1] => 2669 [2] => 1261 [3] => 7059 [4] => 1561 [5] => 23504 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024701 [url] => /a/10001/201905/5bba0d40cbec4515724a3142659fca02.JPG ) ) [id] => 89196 [pv] => 396 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 396 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 生态 [1] => 福州市 [2] => 检察机关 [3] => 人大代表 [4] => 视察 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024698 [url] => /a/10001/201905/e2ede91d241f98b2b6cb6b66fb525e2e.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558437976 [sort] => 0 [title] => 市高招委扩大会议召开 我市3.3万余名考生报名参加今年高考 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/89193.html [tags] => Array ( [0] => 招委 [1] => 高考 [2] => 考生 [3] => 责编 [4] => 3.3 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 107742 [2] => 3542 [3] => 1654 [4] => 50039 [5] => 107745 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024698 [url] => /a/10001/201905/e2ede91d241f98b2b6cb6b66fb525e2e.JPG ) ) [id] => 89193 [pv] => 381 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 381 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 招委 [1] => 高考 [2] => 考生 [3] => 责编 [4] => 3.3 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024653 [url] => /a/10001/201905/f8ce3fb05089468505542a9e755442bd.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558437963 [sort] => 0 [title] => 新修订的《福州市城市内河管理办法》今天公布系我市首部经市人代会审议通过的实体性法规 6月1日起施行 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/89190.html [tags] => Array ( [0] => 内河 [1] => 福州市 [2] => 管理 [3] => 城市 [4] => 办法 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 49 [1] => 2669 [2] => 1261 [3] => 6506 [4] => 1266 [5] => 16973 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024653 [url] => /a/10001/201905/f8ce3fb05089468505542a9e755442bd.JPG ) ) [id] => 89190 [pv] => 477 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 477 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 内河 [1] => 福州市 [2] => 管理 [3] => 城市 [4] => 办法 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024647 [url] => /a/10001/201905/7bf78002dd42a39828da257cbc0f3efb.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558437926 [sort] => 0 [title] => 市委常委会召开会议 学习贯彻习近平总书记在中央全面深化改革委员会第七次会议和中央财经委员会第四次会议上的重要讲话精神 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/89187.html [tags] => Array ( [0] => 会议 [1] => 改革 [2] => 深化改革 [3] => 财经委员会 [4] => 各项改革 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 888 [1] => 2669 [2] => 867 [3] => 868 [4] => 50032 [5] => 1223 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,10,15, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024647 [url] => /a/10001/201905/7bf78002dd42a39828da257cbc0f3efb.JPG ) ) [id] => 89187 [pv] => 484 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 484 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 会议 [1] => 改革 [2] => 深化改革 [3] => 财经委员会 [4] => 各项改革 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1023219 [url] => /a/10001/201905/f64e9d2ed8b419ef434924f10173bf17.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558351296 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.20】《福州新闻》 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/88974.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1023219 [url] => /a/10001/201905/f64e9d2ed8b419ef434924f10173bf17.JPG ) ) [id] => 88974 [pv] => 500 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 500 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1023216 [url] => /a/10001/201905/e168d11329cc46b09004affd1e478c0e.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558351280 [sort] => 0 [title] => 交通曝光台 电动车"任性"行驶隐患多 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/88971.html [tags] => Array ( [0] => 闯红灯 [1] => 电动车 [2] => 市民 [3] => 出行 [4] => 车主 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 5174 [2] => 2032 [3] => 1383 [4] => 830 [5] => 3334 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1023216 [url] => /a/10001/201905/e168d11329cc46b09004affd1e478c0e.JPG ) ) [id] => 88971 [pv] => 393 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 393 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 闯红灯 [1] => 电动车 [2] => 市民 [3] => 出行 [4] => 车主 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1023174 [url] => /a/10001/201905/c55d28e181dd9e31c8866ad67ad80bdd.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558351273 [sort] => 0 [title] => 福州市社会福利中心正式运营 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/88968.html [tags] => Array ( [0] => 中心 [1] => 福州市 [2] => 养老 [3] => 社会福利 [4] => 康养 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2614 [1] => 2669 [2] => 1261 [3] => 68 [4] => 17033 [5] => 31043 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1023174 [url] => /a/10001/201905/c55d28e181dd9e31c8866ad67ad80bdd.JPG ) ) [id] => 88968 [pv] => 506 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 506 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 中心 [1] => 福州市 [2] => 养老 [3] => 社会福利 [4] => 康养 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1023165 [url] => /a/10001/201905/be648e513220fdd86dc4dd11049f2a94.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558351251 [sort] => 0 [title] => 我市通报4月份"一抓一促"综合考评情况 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/88965.html [tags] => Array ( [0] => 考评 [1] => 长乐 [2] => 罗源县 [3] => 连江县 [4] => 晋安区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2440 [1] => 2669 [2] => 2281 [3] => 853 [4] => 1122 [5] => 903 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1023165 [url] => /a/10001/201905/be648e513220fdd86dc4dd11049f2a94.JPG ) ) [id] => 88965 [pv] => 430 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 430 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 考评 [1] => 长乐 [2] => 罗源县 [3] => 连江县 [4] => 晋安区 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1023168 [url] => /a/10001/201905/b626bcd62ee9e2ef2c7b901009bf8818.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558351239 [sort] => 0 [title] => 甘肃定西渭源农特馆开馆 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/88962.html [tags] => Array ( [0] => 渭源 [1] => 渭源县 [2] => 农特馆 [3] => 定西市 [4] => 定西 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 27631 [2] => 50085 [3] => 78507 [4] => 2045 [5] => 2043 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,906,915, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1023168 [url] => /a/10001/201905/b626bcd62ee9e2ef2c7b901009bf8818.JPG ) ) [id] => 88962 [pv] => 772 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 3 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 772 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 渭源 [1] => 渭源县 [2] => 农特馆 [3] => 定西市 [4] => 定西 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1023153 [url] => /a/10001/201905/8627568f6511ed8bfae568f0c86d73a1.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558351212 [sort] => 0 [title] => 海峡两岸老字号高峰论坛举行 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/88959.html [tags] => Array ( [0] => 老字号 [1] => 海峡两岸 [2] => 责编 [3] => 电商 [4] => 新花 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 65583 [2] => 304 [3] => 50039 [4] => 61 [5] => 107601 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,906,915, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1023153 [url] => /a/10001/201905/8627568f6511ed8bfae568f0c86d73a1.JPG ) ) [id] => 88959 [pv] => 509 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 509 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 老字号 [1] => 海峡两岸 [2] => 责编 [3] => 电商 [4] => 新花 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1023159 [url] => /a/10001/201905/91ce016dcec8ba838335e2c233b554bb.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558351194 [sort] => 0 [title] => 市政府与非凡中国控股公司签订体育产业战略合作协议 [url] => http://hlpxw.cn/fzxw-spdb/p/88956.html [tags] => Array ( [0] => 非凡 [1] => 体育 [2] => 市政府 [3] => 责编 [4] => 中国 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 103521 [2] => 3106 [3] => 910 [4] => 50039 [5] => 3143 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1023159 [url] => /a/10001/201905/91ce016dcec8ba838335e2c233b554bb.JPG ) ) [id] => 88956 [pv] => 503 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 503 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 非凡 [1] => 体育 [2] => 市政府 [3] => 责编 [4] => 中国 ) ) [author] => Array ( ) ) 1