Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 853386 [url] => /a/10001/201903/e5be0ba6e213644c5b020a8354686500.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553505519 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.25】《新闻110》 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76416.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 853386 [url] => /a/10001/201903/e5be0ba6e213644c5b020a8354686500.png ) ) [id] => 76416 [pv] => 505 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 505 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 853446 [url] => /a/10001/201903/8c147215461eb28fabda35333b28492b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553505391 [sort] => 0 [title] => 交通出行:清明期间车流骤增 28处路段易堵 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76413.html [tags] => Array ( [0] => 时至 [1] => 拥堵 [2] => 绕行 [3] => 时段 [4] => 路段 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 60900 [2] => 8672 [3] => 8293 [4] => 1609 [5] => 2364 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 853446 [url] => /a/10001/201903/8c147215461eb28fabda35333b28492b.png ) ) [id] => 76413 [pv] => 392 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 392 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 时至 [1] => 拥堵 [2] => 绕行 [3] => 时段 [4] => 路段 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 853431 [url] => /a/10001/201903/969d1eb0ba87fe41d99f732bd759b8fb.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553505253 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:门窗不敢开 油烟困扰何时休? [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76410.html [tags] => Array ( [0] => 记者 [1] => 社区 [2] => 整改 [3] => 没什么 [4] => 排气 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50767 [2] => 1059 [3] => 2338 [4] => 98190 [5] => 35969 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 853431 [url] => /a/10001/201903/969d1eb0ba87fe41d99f732bd759b8fb.png ) ) [id] => 76410 [pv] => 380 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 380 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 记者 [1] => 社区 [2] => 整改 [3] => 没什么 [4] => 排气 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 853401 [url] => /a/10001/201903/0188fb1287ed5dbd5a0e2b37deb47285.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553504757 [sort] => 0 [title] => 长乐和平街特色历史文化街区:打造长乐版"三坊七巷" 6栋明清古建筑率先启动修缮 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76404.html [tags] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 街区 [3] => 修缮 [4] => 文化 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 59976 [2] => 2281 [3] => 851 [4] => 16199 [5] => 1187 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 853401 [url] => /a/10001/201903/0188fb1287ed5dbd5a0e2b37deb47285.png ) ) [id] => 76404 [pv] => 494 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 494 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 街区 [3] => 修缮 [4] => 文化 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 853416 [url] => /a/10001/201903/f7fb3a6e42397a3138241e9e4493e002.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553504755 [sort] => 0 [title] => 仓山区三高路南台明珠小区:楼下餐饮店排成排 楼上居民不堪其扰 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76401.html [tags] => Array ( [0] => 小区 [1] => 餐饮店 [2] => 油烟 [3] => 居民 [4] => 赵先生 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 844 [1] => 3300 [2] => 16006 [3] => 23994 [4] => 1240 [5] => 19990 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 853416 [url] => /a/10001/201903/f7fb3a6e42397a3138241e9e4493e002.png ) ) [id] => 76401 [pv] => 393 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 393 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 小区 [1] => 餐饮店 [2] => 油烟 [3] => 居民 [4] => 赵先生 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850374 [url] => /a/10001/201903/6b658d59078d9396f9374dd67edd4ee4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553425487 [sort] => 0 [title] => 不盲信"护眼"的头衔 达标的便是好灯 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76239.html [tags] => Array ( [0] => 台灯 [1] => 护眼 [2] => 照度 [3] => 色温 [4] => 质量检验 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 28993 [2] => 98034 [3] => 98040 [4] => 98043 [5] => 92436 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850374 [url] => /a/10001/201903/6b658d59078d9396f9374dd67edd4ee4.jpeg ) ) [id] => 76239 [pv] => 629 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [tran_published] => 03-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 629 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 台灯 [1] => 护眼 [2] => 照度 [3] => 色温 [4] => 质量检验 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850311 [url] => /a/10001/201903/0f8d6ebec8911e37f2ce9ec4de624672.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553425106 [sort] => 0 [title] => 记者调查:“护眼灯”走俏 视力救星还是噱头? [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76236.html [tags] => Array ( [0] => 护眼 [1] => 护眼灯 [2] => 台灯 [3] => 市民 [4] => 记者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 98034 [2] => 98037 [3] => 28993 [4] => 1383 [5] => 50767 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850311 [url] => /a/10001/201903/0f8d6ebec8911e37f2ce9ec4de624672.jpeg ) ) [id] => 76236 [pv] => 398 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [tran_published] => 03-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 398 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 护眼 [1] => 护眼灯 [2] => 台灯 [3] => 市民 [4] => 记者 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850278 [url] => /a/10001/201903/b0f999413da3e5ae52900ffd7157bd53.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553425014 [sort] => 0 [title] => 老人被压车底众人抬车救出 小伙做心肺按压"救活"她 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76233.html [tags] => Array ( [0] => 方熙 [1] => 国网 [2] => 老人 [3] => 按压 [4] => SUV ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 98031 [2] => 10535 [3] => 92 [4] => 5912 [5] => 59898 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850278 [url] => /a/10001/201903/b0f999413da3e5ae52900ffd7157bd53.jpeg ) ) [id] => 76233 [pv] => 496 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 496 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 方熙 [1] => 国网 [2] => 老人 [3] => 按压 [4] => SUV ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 850257 [url] => /a/10001/201903/e3ae3d53ddae6b5e5636466b1c9dc679.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553424861 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.24】《新闻110》 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76230.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 850257 [url] => /a/10001/201903/e3ae3d53ddae6b5e5636466b1c9dc679.png ) ) [id] => 76230 [pv] => 852 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 1 [tran_published] => 03-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 852 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 848175 [url] => /a/10001/201903/a658161abc5087a6f928a8be7c14974d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553340606 [sort] => 0 [title] => 雷丁英语突然关停负责人失联 家长员工该如何维权? [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76107.html [tags] => Array ( [0] => 学员 [1] => 雷丁 [2] => 校区 [3] => 家长 [4] => 英语 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3164 [1] => 3300 [2] => 97779 [3] => 1644 [4] => 1164 [5] => 20808 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 848175 [url] => /a/10001/201903/a658161abc5087a6f928a8be7c14974d.jpeg ) ) [id] => 76107 [pv] => 623 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 623 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 学员 [1] => 雷丁 [2] => 校区 [3] => 家长 [4] => 英语 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 848085 [url] => /a/10001/201903/3bc10ee286e21d9799e5f069706c16f1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553340042 [sort] => 0 [title] => 花朝节:游园赏花 拥抱春天 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76095.html [tags] => Array ( [0] => 花朝节 [1] => 插花 [2] => 汉服 [3] => 花艺 [4] => 游园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 97251 [2] => 39526 [3] => 10192 [4] => 15634 [5] => 89871 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 848085 [url] => /a/10001/201903/3bc10ee286e21d9799e5f069706c16f1.jpeg ) ) [id] => 76095 [pv] => 474 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 474 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 花朝节 [1] => 插花 [2] => 汉服 [3] => 花艺 [4] => 游园 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 848046 [url] => /a/10001/201903/21bad66eed3de0d4f258615339cdeea7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553339769 [sort] => 0 [title] => 2019福州(晋安)春茶开采节:弘扬传统茶文化 开启"开春第一采" [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76086.html [tags] => Array ( [0] => 茶叶 [1] => 春茶 [2] => 技师 [3] => 茶文化 [4] => 市民 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 20390 [2] => 38326 [3] => 74574 [4] => 31342 [5] => 1383 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 848046 [url] => /a/10001/201903/21bad66eed3de0d4f258615339cdeea7.jpeg ) ) [id] => 76086 [pv] => 829 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 829 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 茶叶 [1] => 春茶 [2] => 技师 [3] => 茶文化 [4] => 市民 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 847992 [url] => /a/10001/201903/641bd6efd6566b615f61b6009baec9ae.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553339404 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.23】《新闻110》 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/76077.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.3.23】《新闻110》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 97893 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 847992 [url] => /a/10001/201903/641bd6efd6566b615f61b6009baec9ae.jpeg ) ) [id] => 76077 [pv] => 698 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [tran_published] => 03-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 698 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.3.23】《新闻110》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 845520 [url] => /a/10001/201903/1bade9b179e8f75c79c62814b7dedad7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553253132 [sort] => 0 [title] => 茶山满目翠 春茶正当时 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/75915.html [tags] => Array ( [0] => 春茶 [1] => 春伦 [2] => 采茶 [3] => 茶园 [4] => 开春 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 38326 [2] => 34326 [3] => 38301 [4] => 14843 [5] => 38325 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 845520 [url] => /a/10001/201903/1bade9b179e8f75c79c62814b7dedad7.jpeg ) ) [id] => 75915 [pv] => 1086 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 44 [digg] => 0 [tran_published] => 03-22 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1086 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 春茶 [1] => 春伦 [2] => 采茶 [3] => 茶园 [4] => 开春 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 845493 [url] => /a/10001/201903/9f4d5f230585c54fe358a7782d6371fc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553252971 [sort] => 0 [title] => 发现水质异常可自动报警 流花溪将变得更"聪明" [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/75912.html [tags] => Array ( [0] => 花溪 [1] => 水质 [2] => 水务 [3] => 截流 [4] => 王振宇 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 27205 [2] => 17650 [3] => 20055 [4] => 12188 [5] => 97722 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 845493 [url] => /a/10001/201903/9f4d5f230585c54fe358a7782d6371fc.jpeg ) ) [id] => 75912 [pv] => 390 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 03-22 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 390 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 花溪 [1] => 水质 [2] => 水务 [3] => 截流 [4] => 王振宇 ) ) [author] => Array ( ) ) 1