Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1132881 [url] => /a/10001/201907/df7615514eb46aadfdf2ae8a5601a90f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563876707 [sort] => 0 [title] => 古厝新生 惊艳了时光 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102786.html [tags] => Array ( [0] => 三落 [1] => 黛瓦 [2] => 连江县 [3] => 焕然 [4] => 古民居 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 54579 [2] => 116520 [3] => 1122 [4] => 116946 [5] => 32141 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1132881 [url] => /a/10001/201907/df7615514eb46aadfdf2ae8a5601a90f.jpeg ) ) [id] => 102786 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 三落 [1] => 黛瓦 [2] => 连江县 [3] => 焕然 [4] => 古民居 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1132884 [url] => /a/10001/201907/1e47aabfb800dc0e2ef88102ec5dc344.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563876637 [sort] => 0 [title] => 连江魁龙坊陈家大厝: 修旧还旧 重现历史气息 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102783.html [tags] => Array ( [0] => 文化 [1] => 三街 [2] => 历史 [3] => 连江县 [4] => 特色 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1187 [1] => 3300 [2] => 60603 [3] => 7730 [4] => 1122 [5] => 2395 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1132884 [url] => /a/10001/201907/1e47aabfb800dc0e2ef88102ec5dc344.jpeg ) ) [id] => 102783 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 458 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 458 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 文化 [1] => 三街 [2] => 历史 [3] => 连江县 [4] => 特色 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1132893 [url] => /a/10001/201907/abf6feaf58f9773db42ff57c59aa0f93.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563876569 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.23】《新闻110》 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102780.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1132893 [url] => /a/10001/201907/abf6feaf58f9773db42ff57c59aa0f93.jpeg ) ) [id] => 102780 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1132887 [url] => /a/10001/201907/e07fd3407ee923a42d16c6e7d800274e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563876486 [sort] => 0 [title] => 生活垃圾定时定点投放 提升垃圾分类准确率 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102777.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 撤桶 [2] => 晋安区 [3] => 督导员 [4] => 分类 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 109767 [3] => 903 [4] => 55551 [5] => 18679 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1132887 [url] => /a/10001/201907/e07fd3407ee923a42d16c6e7d800274e.jpeg ) ) [id] => 102777 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 撤桶 [2] => 晋安区 [3] => 督导员 [4] => 分类 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1132890 [url] => /a/10001/201907/42e8ee3495d3d299ee113b95647d0259.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563876232 [sort] => 0 [title] => 鼓楼区洪山镇:立行立改 解决小区污水管道问题 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102771.html [tags] => Array ( [0] => 污水 [1] => 小区 [2] => 鼓楼区 [3] => 责编 [4] => 消防通道 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2142 [1] => 3300 [2] => 844 [3] => 66 [4] => 50039 [5] => 8501 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1132890 [url] => /a/10001/201907/42e8ee3495d3d299ee113b95647d0259.jpeg ) ) [id] => 102771 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 污水 [1] => 小区 [2] => 鼓楼区 [3] => 责编 [4] => 消防通道 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131999 [url] => /a/10001/201907/9c14f2931037901eafdeff06689256ed.jpeg ) [description] => 生活垃圾分类 [recommend] => 0 [published] => 1563854186 [sort] => 0 [title] => 全力推行生活垃圾分类:当垃圾分类遇到人工智能 “萌娃”玩中学体验深 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102684.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131999 [url] => /a/10001/201907/9c14f2931037901eafdeff06689256ed.jpeg ) ) [id] => 102684 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 724 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 18 [digg] => 0 [all_pv] => 724 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131639 [url] => /a/10001/201907/9dd4af18740a31b5eed40755cd2da506.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563790990 [sort] => 0 [title] => 闽侯县竹岐乡源格村:山体溜方公路受阻 公路部门全力抢通 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102561.html [tags] => Array ( [0] => 嵩口 [1] => 多座 [2] => 古民居 [3] => 历经沧桑 [4] => 口镇 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 14850 [2] => 116706 [3] => 32141 [4] => 116709 [5] => 64926 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131639 [url] => /a/10001/201907/9dd4af18740a31b5eed40755cd2da506.jpeg ) ) [id] => 102561 [tran_published] => 07-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 968 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 25 [digg] => 0 [all_pv] => 968 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 嵩口 [1] => 多座 [2] => 古民居 [3] => 历经沧桑 [4] => 口镇 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131645 [url] => /a/10001/201907/b17dde4a83cf6cc69d9d2b69faab0ade.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563790917 [sort] => 0 [title] => 永泰嵩口:古厝"租用代管" 修旧如旧焕发生机 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102558.html [tags] => Array ( [0] => 嵩口 [1] => 多座 [2] => 责编 [3] => 古民居 [4] => 历经沧桑 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 14850 [2] => 116706 [3] => 50039 [4] => 32141 [5] => 116709 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131645 [url] => /a/10001/201907/b17dde4a83cf6cc69d9d2b69faab0ade.jpeg ) ) [id] => 102558 [tran_published] => 07-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 466 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 466 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 嵩口 [1] => 多座 [2] => 责编 [3] => 古民居 [4] => 历经沧桑 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131648 [url] => /a/10001/201907/b0cade1c8ed37063665a982fa91ab5d5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563790740 [sort] => 0 [title] => 于山戚公祠:铭记抗倭英雄 忠魂永驻人间 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102555.html [tags] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 街区 [3] => 修缮 [4] => 明清 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 59976 [2] => 2281 [3] => 851 [4] => 16199 [5] => 69882 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131648 [url] => /a/10001/201907/b0cade1c8ed37063665a982fa91ab5d5.jpeg ) ) [id] => 102555 [tran_published] => 07-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 街区 [3] => 修缮 [4] => 明清 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131630 [url] => /a/10001/201907/345a597bff74334eadb9b6ef203abc87.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563790187 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.22】《新闻110》 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102546.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131630 [url] => /a/10001/201907/345a597bff74334eadb9b6ef203abc87.jpeg ) ) [id] => 102546 [tran_published] => 07-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 830 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 830 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129716 [url] => /a/10001/201907/92f8c6ed24facaf1b305437c9e237588.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707045 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.21】《新闻110》 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102336.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129716 [url] => /a/10001/201907/92f8c6ed24facaf1b305437c9e237588.png ) ) [id] => 102336 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 449 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 449 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129728 [url] => /a/10001/201907/445483886390dd6322c36ef41f2e00a8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707008 [sort] => 0 [title] => 男孩"食不下咽" 协和妙手"打通隧道" [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102330.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129728 [url] => /a/10001/201907/445483886390dd6322c36ef41f2e00a8.png ) ) [id] => 102330 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129725 [url] => /a/10001/201907/530a3560645175e516f1a97b99c24d31.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563706992 [sort] => 0 [title] => 酒店房间内发现隐藏摄像头 情侣报警 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102327.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129725 [url] => /a/10001/201907/530a3560645175e516f1a97b99c24d31.png ) ) [id] => 102327 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129722 [url] => /a/10001/201907/67bf1f3a128bf930f85b6c4cc54990de.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563706980 [sort] => 0 [title] => 闽安协台衙门:修缮一新 再现戍守两岸烽火岁月 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102324.html [tags] => Array ( [0] => 两岸 [1] => 马尾区 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 涉台 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 845 [1] => 3300 [2] => 205 [3] => 50039 [4] => 31297 [5] => 61314 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129722 [url] => /a/10001/201907/67bf1f3a128bf930f85b6c4cc54990de.png ) ) [id] => 102324 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 两岸 [1] => 马尾区 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 涉台 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129677 [url] => /a/10001/201907/ff1650c358ccea4371d83861ed9c30ce.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563706966 [sort] => 0 [title] => 市城管委立整立改 连夜修复塌陷路面 [url] => http://hlpxw.cn/xw110-spdb/p/102321.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 塌陷 [2] => 福飞 [3] => 昨天中午 [4] => 城乡建设 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 3300 [2] => 114 [3] => 4258 [4] => 116478 [5] => 50402 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129677 [url] => /a/10001/201907/ff1650c358ccea4371d83861ed9c30ce.png ) ) [id] => 102321 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 517 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 517 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 塌陷 [2] => 福飞 [3] => 昨天中午 [4] => 城乡建设 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1