Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227975 [url] => /a/10001/201909/e3db85b388efeaaf2427ae164d5eed99.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568874664 [sort] => 0 [title] => 2020考研的同学,教你两步搞定网上报名 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116304.html [tags] => Array ( [0] => 00 [1] => 填写 [2] => 责编 [3] => 22 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4476 [2] => 7546 [3] => 50039 [4] => 38454 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227975 [url] => /a/10001/201909/e3db85b388efeaaf2427ae164d5eed99.gif ) ) [id] => 116304 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 416 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 416 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 00 [1] => 填写 [2] => 责编 [3] => 22 [4] => 10 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227921 [url] => /a/10001/201909/e8d23592d16798f70c590cd012d1f442.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568865966 [sort] => 0 [title] => 福州16所市属民办校年检结果出炉!这些学校获优! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116289.html [tags] => Array ( [0] => 民办学校 [1] => 2018 [2] => 福州市 [3] => 市属 [4] => 办学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1717 [1] => 3641 [2] => 30388 [3] => 1261 [4] => 1594 [5] => 5435 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227921 [url] => /a/10001/201909/e8d23592d16798f70c590cd012d1f442.jpeg ) ) [id] => 116289 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 386 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 386 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 民办学校 [1] => 2018 [2] => 福州市 [3] => 市属 [4] => 办学 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227909 [url] => /a/10001/201909/d35f32a42396a6b8fd149e5ae5633812.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568862316 [sort] => 0 [title] => 9月20日起,福州恢复受理赴金马澎个人旅游签注申请 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116283.html [tags] => Array ( [0] => 金马 [1] => 签注 [2] => 旅游 [3] => 责编 [4] => 入台 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 126696 [2] => 32854 [3] => 2323 [4] => 50039 [5] => 126699 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227909 [url] => /a/10001/201909/d35f32a42396a6b8fd149e5ae5633812.jpeg ) ) [id] => 116283 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 382 [virtual_pv] => 378 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 382 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 金马 [1] => 签注 [2] => 旅游 [3] => 责编 [4] => 入台 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227858 [url] => /a/10001/201909/1abe108ad1b04c6c9e010ea8f48993dd.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568861953 [sort] => 0 [title] => 闽侯南通卫生院新院将于年底竣工 床位增至100张 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116256.html [tags] => Array ( [0] => 南通 [1] => 新院 [2] => 卫生院 [3] => 项目 [4] => 装修 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 17958 [2] => 16299 [3] => 23873 [4] => 1155 [5] => 3094 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227858 [url] => /a/10001/201909/1abe108ad1b04c6c9e010ea8f48993dd.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1227864 [url] => /a/10001/201909/4acadb24860241b7daefd80587775d81.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1227861 [url] => /a/10001/201909/2c2ff3ff4d7fcd6afb8124ecfb456b02.jpeg ) ) [id] => 116256 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 南通 [1] => 新院 [2] => 卫生院 [3] => 项目 [4] => 装修 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227816 [url] => /a/10001/201909/c76bce19f7aff5c23149fd37aad4d499.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568860830 [sort] => 0 [title] => 聘请54名成员 市政协“最强大脑”扩容 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116253.html [tags] => Array ( [0] => 智库 [1] => 市政协 [2] => 应用型 [3] => 成员 [4] => 政协 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 20635 [2] => 828 [3] => 70479 [4] => 23179 [5] => 952 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227816 [url] => /a/10001/201909/c76bce19f7aff5c23149fd37aad4d499.jpeg ) ) [id] => 116253 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 418 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 418 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 智库 [1] => 市政协 [2] => 应用型 [3] => 成员 [4] => 政协 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227813 [url] => /a/10001/201909/7a51191ca81e8febc91b91fe81fa02c3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568860669 [sort] => 0 [title] => 汤斜溪串珠公园月底开放 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116250.html [tags] => Array ( [0] => 步道 [1] => 休闲 [2] => 完工 [3] => 汤斜溪 [4] => 公园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2674 [1] => 3641 [2] => 2830 [3] => 9169 [4] => 126693 [5] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227813 [url] => /a/10001/201909/7a51191ca81e8febc91b91fe81fa02c3.jpeg ) ) [id] => 116250 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 步道 [1] => 休闲 [2] => 完工 [3] => 汤斜溪 [4] => 公园 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227804 [url] => /a/10001/201909/099422d020cc4b2420be102713fb230d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568859858 [sort] => 0 [title] => 《福州,听我说》第三季吹响决赛集结号 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116244.html [tags] => Array ( [0] => 宣讲 [1] => 决赛 [2] => 福州 [3] => 员们 [4] => 我说 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4777 [2] => 9393 [3] => 763 [4] => 118251 [5] => 53149 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,951,957, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227804 [url] => /a/10001/201909/099422d020cc4b2420be102713fb230d.jpeg ) ) [id] => 116244 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 431 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 431 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 宣讲 [1] => 决赛 [2] => 福州 [3] => 员们 [4] => 我说 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227798 [url] => /a/10001/201909/6aa5628db57d09aea329627a500df7c7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568859413 [sort] => 0 [title] => 福州3条公交线路23日起改道 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116241.html [tags] => Array ( [0] => 马尾 [1] => 登龙 [2] => 站点 [3] => 行驶 [4] => 山路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 741 [1] => 3641 [2] => 70155 [3] => 6048 [4] => 7034 [5] => 2426 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227798 [url] => /a/10001/201909/6aa5628db57d09aea329627a500df7c7.jpeg ) ) [id] => 116241 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 436 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 436 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾 [1] => 登龙 [2] => 站点 [3] => 行驶 [4] => 山路 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227792 [url] => /a/10001/201909/5f3eb0194ce54c00ab7bbb53eca83a4f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568859237 [sort] => 0 [title] => 老人落水手抓野草苦撑几小时 罗源警民联手救人 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116238.html [tags] => Array ( [0] => 老人 [1] => 罗源 [2] => 16 [3] => 湿地 [4] => 民警 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 92 [1] => 3641 [2] => 58 [3] => 50380 [4] => 2138 [5] => 1104 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227792 [url] => /a/10001/201909/5f3eb0194ce54c00ab7bbb53eca83a4f.jpeg ) ) [id] => 116238 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 老人 [1] => 罗源 [2] => 16 [3] => 湿地 [4] => 民警 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227786 [url] => /a/10001/201909/f8e9125f74b18e9d8cff1630cf62917c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568859120 [sort] => 0 [title] => 民营银行推出高收益存款产品 利率超多数传统银行 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116235.html [tags] => Array ( [0] => 年化 [1] => 利率 [2] => 银行 [3] => 存款 [4] => 产品 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 16892 [2] => 4689 [3] => 7224 [4] => 5927 [5] => 8813 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227786 [url] => /a/10001/201909/f8e9125f74b18e9d8cff1630cf62917c.jpeg ) ) [id] => 116235 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 年化 [1] => 利率 [2] => 银行 [3] => 存款 [4] => 产品 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227780 [url] => /a/10001/201909/7f965af22ffee26240fc6487d67a13f1.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568858942 [sort] => 0 [title] => 福州今天早晚温差大 沿海风力较大 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116229.html [tags] => Array ( [0] => 东北风 [1] => 阵风 [2] => 福州 [3] => 今天 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 12301 [2] => 10602 [3] => 763 [4] => 34157 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227780 [url] => /a/10001/201909/7f965af22ffee26240fc6487d67a13f1.jpg ) ) [id] => 116229 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 475 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 475 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 东北风 [1] => 阵风 [2] => 福州 [3] => 今天 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227768 [url] => /a/10001/201909/2bdae0ad89e72fd6f47e140482610278.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568858854 [sort] => 0 [title] => 斥资逾40亿!清华附中福州学校动工了!就在仓山 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116223.html [tags] => Array ( [0] => 附中 [1] => 福州 [2] => 清华 [3] => 学校 [4] => 办学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 30597 [2] => 763 [3] => 5798 [4] => 2146 [5] => 5435 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227768 [url] => /a/10001/201909/2bdae0ad89e72fd6f47e140482610278.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1227771 [url] => /a/10001/201909/c12b506eae5158c3168ecd5e30f280a4.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1227774 [url] => /a/10001/201909/53a7e1057c4b3185b12ed26df26efa5b.jpeg ) ) [id] => 116223 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 412 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 412 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 附中 [1] => 福州 [2] => 清华 [3] => 学校 [4] => 办学 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227738 [url] => /a/10001/201909/64eee6beff3b1b991b5a4f3d3a06a88e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568857994 [sort] => 0 [title] => 螺洲互通立交桥下辅路25日建成通车 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116220.html [tags] => Array ( [0] => 辅路 [1] => 环岛路 [2] => 螺洲 [3] => 南台 [4] => 打通 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 20828 [2] => 12453 [3] => 5738 [4] => 11101 [5] => 11107 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227738 [url] => /a/10001/201909/64eee6beff3b1b991b5a4f3d3a06a88e.jpeg ) ) [id] => 116220 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 437 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 437 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 辅路 [1] => 环岛路 [2] => 螺洲 [3] => 南台 [4] => 打通 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227726 [url] => /a/10001/201909/cd516b80d3c71fa926ffd7015dd9ac51.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568857511 [sort] => 0 [title] => 今年共136名定西贫困学子来榕免费上学 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116217.html [tags] => Array ( [0] => 定西 [1] => 技师 [2] => 福州 [3] => 学生 [4] => 支助 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2043 [1] => 3641 [2] => 74574 [3] => 763 [4] => 1752 [5] => 126687 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227726 [url] => /a/10001/201909/cd516b80d3c71fa926ffd7015dd9ac51.jpeg ) ) [id] => 116217 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 389 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 389 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 定西 [1] => 技师 [2] => 福州 [3] => 学生 [4] => 支助 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227717 [url] => /a/10001/201909/0e1d6916dcda986c8b1f5f1dc1a5aae3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568857398 [sort] => 0 [title] => 新洪塘大桥正式启动主桥桥面施工 预计2020年通车 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116214.html [tags] => Array ( [0] => 大桥 [1] => 新洪塘 [2] => 主桥 [3] => 钢箱梁 [4] => 桥面 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3010 [1] => 3641 [2] => 50275 [3] => 56376 [4] => 3373 [5] => 15842 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227717 [url] => /a/10001/201909/0e1d6916dcda986c8b1f5f1dc1a5aae3.jpeg ) ) [id] => 116214 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 大桥 [1] => 新洪塘 [2] => 主桥 [3] => 钢箱梁 [4] => 桥面 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1