Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227711 [url] => /a/10001/201909/fa08ca0bb57c1a43bec323c7b7aee0f2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568857105 [sort] => 0 [title] => 绕城高速东南段主线将建成通车 “四环”国庆闭合 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116205.html [tags] => Array ( [0] => 绕城 [1] => 高速 [2] => 青口 [3] => 互通 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 31392 [2] => 29505 [3] => 15671 [4] => 2891 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227711 [url] => /a/10001/201909/fa08ca0bb57c1a43bec323c7b7aee0f2.jpeg ) ) [id] => 116205 [tran_published] => 5小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 506 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 506 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 绕城 [1] => 高速 [2] => 青口 [3] => 互通 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227306 [url] => /a/10001/201909/84ce2d59b72bac5c8d130c1d8a90b824.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568808663 [sort] => 0 [title] => 秋天来了,福州这里却藏着一片春天的花海! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116184.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227306 [url] => /a/10001/201909/84ce2d59b72bac5c8d130c1d8a90b824.png ) ) [id] => 116184 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 519 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 519 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227324 [url] => /a/10001/201909/9e97fbba705081d140200a4fa78b4fbf.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568808489 [sort] => 0 [title] => 粗心爸爸逛超市,东西买好了儿子却丢了…… [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116181.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227324 [url] => /a/10001/201909/9e97fbba705081d140200a4fa78b4fbf.png ) ) [id] => 116181 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 538 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 538 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227180 [url] => /a/10001/201909/bfce833aa7e3fac2afc83dd1f86c8944.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568803293 [sort] => 0 [title] => 晋安这片百日菊悄然绽放,静待赏花人~ [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116160.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227180 [url] => /a/10001/201909/bfce833aa7e3fac2afc83dd1f86c8944.png ) ) [id] => 116160 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 558 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 558 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1227072 [url] => /a/10001/201909/e5fd7d5cf5c6d56f0617e6737000ad7e.jpeg ) [description] => 9月18日起至10月8日,在福建乘坐这些列车,请至少提前1小时进站! 预留出充分的时间取票、进站、乘车 [recommend] => 0 [published] => 1568798428 [sort] => 0 [title] => 提醒!今天起,乘坐这些列车,提前1小时进站!还有…… [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116124.html [tags] => Array ( [0] => 安检 [1] => 寄递 [2] => 收寄 [3] => 物品 [4] => 快件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 7296 [1] => 39987 [2] => 126432 [3] => 20435 [4] => 5628 [5] => 21075 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1227072 [url] => /a/10001/201909/e5fd7d5cf5c6d56f0617e6737000ad7e.jpeg ) ) [id] => 116124 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 安检 [1] => 寄递 [2] => 收寄 [3] => 物品 [4] => 快件 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 提醒!今天起,乘坐这些列车,提前1小时进站!还有……

  9月18日起至10月8日,在福建乘坐这些列车,请至少提前1小时进站! 预留出充分的时间取票、进站、乘车

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226970 [url] => /a/10001/201909/2168e5c93e0398e5c50c50a4fc164919.jpeg ) [description] => 多数工程正开展收尾工作,计划在国庆节前通车,届时,福州“四环”实现全线闭合 [recommend] => 0 [published] => 1568798006 [sort] => 0 [title] => 福州“四环”来了!赶紧去看看吧! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116121.html [tags] => Array ( [0] => 互通 [1] => 福州 [2] => 绕城 [3] => 收费站 [4] => 高速公路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2891 [1] => 39987 [2] => 763 [3] => 31392 [4] => 6166 [5] => 2803 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226970 [url] => /a/10001/201909/2168e5c93e0398e5c50c50a4fc164919.jpeg ) ) [id] => 116121 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 472 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 472 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 互通 [1] => 福州 [2] => 绕城 [3] => 收费站 [4] => 高速公路 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州“四环”来了!赶紧去看看吧!

  多数工程正开展收尾工作,计划在国庆节前通车,届时,福州“四环”实现全线闭合

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226967 [url] => /a/10001/201909/a71a7be45c7437659a71111f69c1a390.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568797962 [sort] => 0 [title] => 福州16所市属民办校年检结果出炉!这些学校获优! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116118.html [tags] => Array ( [0] => 民办学校 [1] => 2018 [2] => 福州市 [3] => 市属 [4] => 办学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1717 [1] => 3641 [2] => 30388 [3] => 1261 [4] => 1594 [5] => 5435 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226967 [url] => /a/10001/201909/a71a7be45c7437659a71111f69c1a390.png ) ) [id] => 116118 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 民办学校 [1] => 2018 [2] => 福州市 [3] => 市属 [4] => 办学 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226811 [url] => /a/10001/201909/460f21dbeed3f64f5e78ba38634a6962.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568797528 [sort] => 0 [title] => 第二季度福州宽带速率排全国第七 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116115.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226811 [url] => /a/10001/201909/460f21dbeed3f64f5e78ba38634a6962.jpeg ) ) [id] => 116115 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 378 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 378 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226769 [url] => /a/10001/201909/28f972cd006806c3e60c6a7e3cdd109c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568796418 [sort] => 0 [title] => 88年!今天这个日子,每个中国人都不能忘! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116100.html [tags] => Array ( [0] => 志士 [1] => 抗日 [2] => 抗战 [3] => 北大营 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2160 [1] => 3641 [2] => 2162 [3] => 2168 [4] => 126624 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226769 [url] => /a/10001/201909/28f972cd006806c3e60c6a7e3cdd109c.jpeg ) ) [id] => 116100 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 志士 [1] => 抗日 [2] => 抗战 [3] => 北大营 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226694 [url] => /a/10001/201909/6f37d622d9327afa74f86e7df44c0f49.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568796233 [sort] => 0 [title] => 猪肉价格趋于平稳 国庆期间物价有望保持基本稳定 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116097.html [tags] => Array ( [0] => 猪肉 [1] => 36 [2] => 17 [3] => 13 [4] => 价格 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7124 [2] => 51750 [3] => 50125 [4] => 50103 [5] => 2770 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226694 [url] => /a/10001/201909/6f37d622d9327afa74f86e7df44c0f49.jpeg ) ) [id] => 116097 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 猪肉 [1] => 36 [2] => 17 [3] => 13 [4] => 价格 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226676 [url] => /a/10001/201909/8f7f175965aa010d126f6c7f8633efb3.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568795674 [sort] => 0 [title] => 看!各高校学子用青春表白祖国! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116094.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226676 [url] => /a/10001/201909/8f7f175965aa010d126f6c7f8633efb3.gif ) ) [id] => 116094 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226679 [url] => /a/10001/201909/628731b2c7091294222abeafe154446d.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568795552 [sort] => 0 [title] => 哪些是你感觉中国强大了的瞬间?他们这么回答 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116091.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226679 [url] => /a/10001/201909/628731b2c7091294222abeafe154446d.gif ) ) [id] => 116091 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226673 [url] => /a/10001/201909/228963cf15ce934ef7cb512b23bb1456.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568793616 [sort] => 0 [title] => 我省出台15条措施促进消费增长 鼓励两天半周末度假 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116088.html [tags] => Array ( [0] => 商圈 [1] => 奖励 [2] => 步行街 [3] => 鼓励 [4] => 我省 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4141 [2] => 56 [3] => 21950 [4] => 62205 [5] => 3060 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226673 [url] => /a/10001/201909/228963cf15ce934ef7cb512b23bb1456.png ) ) [id] => 116088 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 441 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 441 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 商圈 [1] => 奖励 [2] => 步行街 [3] => 鼓励 [4] => 我省 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226664 [url] => /a/10001/201909/22a2ad9e77dd3207142eafbb8a3db84d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568793344 [sort] => 0 [title] => 这个协议签署了!将推动福州城市废弃资源综合利用 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116085.html [tags] => Array ( [0] => 合作 [1] => 废弃 [2] => 我市 [3] => 分拣 [4] => 资源 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2223 [1] => 3641 [2] => 25049 [3] => 55 [4] => 9523 [5] => 36295 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226664 [url] => /a/10001/201909/22a2ad9e77dd3207142eafbb8a3db84d.jpeg ) ) [id] => 116085 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 合作 [1] => 废弃 [2] => 我市 [3] => 分拣 [4] => 资源 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226649 [url] => /a/10001/201909/133918bce08894420dc474fa39bf27d0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568793280 [sort] => 0 [title] => 又胜一场!中国女排3:0横扫多米尼加 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/116082.html [tags] => Array ( [0] => 中国女排 [1] => 女排 [2] => 多米尼加 [3] => 日本队 [4] => 积分榜 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 2640 [1] => 3641 [2] => 15460 [3] => 126612 [4] => 126615 [5] => 126618 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226649 [url] => /a/10001/201909/133918bce08894420dc474fa39bf27d0.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1226652 [url] => /a/10001/201909/7f318a457cb1b1e9ec984d1da661c15a.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1226655 [url] => /a/10001/201909/c3a22d953ce33c94448b5a06b9ca7ee3.jpeg ) ) [id] => 116082 [tran_published] => 23小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 中国女排 [1] => 女排 [2] => 多米尼加 [3] => 日本队 [4] => 积分榜 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1