Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087962 [url] => /a/10001/201906/6116884eaefc0e37ce033a264ef6cb06.jpeg ) [description] => 出口800亿元,增长20.7%;进口318亿元,下降4.7%。 [recommend] => 0 [published] => 1561603641 [sort] => 0 [title] => 前5个月福州外贸进出口增长12.2% [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97140.html [tags] => Array ( [0] => 进出口 [1] => 增长 [2] => 亿元 [3] => 增速 [4] => 民企 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 12360 [2] => 2293 [3] => 50255 [4] => 3389 [5] => 46906 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087962 [url] => /a/10001/201906/6116884eaefc0e37ce033a264ef6cb06.jpeg ) ) [id] => 97140 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 428 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 428 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 进出口 [1] => 增长 [2] => 亿元 [3] => 增速 [4] => 民企 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 前5个月福州外贸进出口增长12.2%

  出口800亿元,增长20.7%;进口318亿元,下降4.7%。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087869 [url] => /a/10001/201906/9e7157197776639aa3fcb872e7c2feec.jpeg ) [description] => 潘墩河沿线串珠公园绿化面积已完成45870平方米。 [recommend] => 0 [published] => 1561603075 [sort] => 0 [title] => 告别黑臭 潘墩河沿线串珠公园绿化已完成八成 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97134.html [tags] => Array ( [0] => 潘墩 [1] => 公园 [2] => 串珠 [3] => 沿线 [4] => 钢桥 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 19390 [2] => 48 [3] => 47 [4] => 51305 [5] => 44229 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087869 [url] => /a/10001/201906/9e7157197776639aa3fcb872e7c2feec.jpeg ) ) [id] => 97134 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 潘墩 [1] => 公园 [2] => 串珠 [3] => 沿线 [4] => 钢桥 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 告别黑臭 潘墩河沿线串珠公园绿化已完成八成

  潘墩河沿线串珠公园绿化面积已完成45870平方米。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087839 [url] => /a/10001/201906/a53be39998107709970a11fa0475522e.jpeg ) [description] => 九峰村距离福州市区有一定距离,建议自驾。 [recommend] => 0 [published] => 1561602886 [sort] => 0 [title] => 据说!这是只有1%福州人能发现的深山秘境! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97131.html [tags] => Array ( [0] => 世外桃源 [1] => 责编 [2] => 土味 [3] => 人间仙境 [4] => 微博 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 93615 [2] => 50039 [3] => 53934 [4] => 113175 [5] => 2945 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087839 [url] => /a/10001/201906/a53be39998107709970a11fa0475522e.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1087845 [url] => /a/10001/201906/c72cf8e75c672645630853b590ab1085.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1087848 [url] => /a/10001/201906/04ac456be9178b8529aa101755e20aa7.jpeg ) ) [id] => 97131 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 世外桃源 [1] => 责编 [2] => 土味 [3] => 人间仙境 [4] => 微博 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 据说!这是只有1%福州人能发现的深山秘境!

  九峰村距离福州市区有一定距离,建议自驾。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087776 [url] => /a/10001/201906/ec5e671f80a33c4247e984fc3781ed2c.jpeg ) [description] => 太美了! [recommend] => 0 [published] => 1561602331 [sort] => 0 [title] => 福州:雨后青山美 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97128.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087776 [url] => /a/10001/201906/ec5e671f80a33c4247e984fc3781ed2c.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1087779 [url] => /a/10001/201906/03e2a5e46c7dfe31553de8d84601844a.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1087782 [url] => /a/10001/201906/ba1a4384d38019318001b2b020834212.jpeg ) ) [id] => 97128 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州:雨后青山美

  福州:雨后青山美

  太美了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087758 [url] => /a/10001/201906/7cb8ff2e7184f02ed6854b45b275e813.jpeg ) [description] => 对广大家长填报志愿具有指导意义。 [recommend] => 0 [published] => 1561601986 [sort] => 0 [title] => 市区初三二检成绩排位表发布 普高第一条线528分左右 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97125.html [tags] => Array ( [0] => 招生 [1] => 普高 [2] => 达标 [3] => 投档线 [4] => 质检 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 3876 [2] => 36104 [3] => 21982 [4] => 44540 [5] => 15684 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087758 [url] => /a/10001/201906/7cb8ff2e7184f02ed6854b45b275e813.jpeg ) ) [id] => 97125 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 654 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 654 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 招生 [1] => 普高 [2] => 达标 [3] => 投档线 [4] => 质检 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 市区初三二检成绩排位表发布 普高第一条线528分左右

  对广大家长填报志愿具有指导意义。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087752 [url] => /a/10001/201906/d651d58b26d1dff99735661b9b0c5e66.jpeg ) [description] => 有意向的退休教师即日起至7月15日进行网络预报名。 [recommend] => 0 [published] => 1561601758 [sort] => 0 [title] => 鼓楼招募60名退休教师 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97122.html [tags] => Array ( [0] => 教师 [1] => 鼓楼区 [2] => 常青 [3] => 教学 [4] => 退休 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2983 [1] => 3641 [2] => 66 [3] => 113169 [4] => 1646 [5] => 2951 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087752 [url] => /a/10001/201906/d651d58b26d1dff99735661b9b0c5e66.jpeg ) ) [id] => 97122 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 教师 [1] => 鼓楼区 [2] => 常青 [3] => 教学 [4] => 退休 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • 鼓楼招募60名退休教师

  有意向的退休教师即日起至7月15日进行网络预报名。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087671 [url] => /a/10001/201906/5a0a89cad127af4e9573bd28317cacaa.jpeg ) [description] => 太好了! [recommend] => 0 [published] => 1561600830 [sort] => 0 [title] => 鹤林小学将建新校区 对口福州三中晋安校区 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97098.html [tags] => Array ( [0] => 校区 [1] => 晋安 [2] => 三中 [3] => 鹤林 [4] => 小学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1644 [1] => 3641 [2] => 1436 [3] => 8362 [4] => 18696 [5] => 1443 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087671 [url] => /a/10001/201906/5a0a89cad127af4e9573bd28317cacaa.jpeg ) ) [id] => 97098 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 388 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 388 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 校区 [1] => 晋安 [2] => 三中 [3] => 鹤林 [4] => 小学 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087659 [url] => /a/10001/201906/ec2b6f8cecfb9276795f9dab83f03214.png ) [description] => 望龙园将重现“闽江两岸橘子红”美景。 [recommend] => 0 [published] => 1561600212 [sort] => 0 [title] => 闽江公园年内进行大规模改造提升 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97092.html [tags] => Array ( [0] => 闽江 [1] => 园内 [2] => 公园 [3] => 园路 [4] => 景观 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3309 [1] => 3641 [2] => 34527 [3] => 48 [4] => 11676 [5] => 2885 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087659 [url] => /a/10001/201906/ec2b6f8cecfb9276795f9dab83f03214.png ) ) [id] => 97092 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽江 [1] => 园内 [2] => 公园 [3] => 园路 [4] => 景观 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • 闽江公园年内进行大规模改造提升

  望龙园将重现“闽江两岸橘子红”美景。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087650 [url] => /a/10001/201906/e62ce28678cd71ab6d0b520dbc160282.jpeg ) [description] => 目前梅峰山地公园景观水体区域已封闭。 [recommend] => 0 [published] => 1561599176 [sort] => 0 [title] => 工业北路延伸线慢行隧道“穿山” 主体明年底建成 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97089.html [tags] => Array ( [0] => 隧道 [1] => 文林 [2] => 掘进 [3] => 施工 [4] => 慢行 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 5400 [2] => 86634 [3] => 25052 [4] => 29 [5] => 28966 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087650 [url] => /a/10001/201906/e62ce28678cd71ab6d0b520dbc160282.jpeg ) ) [id] => 97089 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 502 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 502 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 隧道 [1] => 文林 [2] => 掘进 [3] => 施工 [4] => 慢行 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 工业北路延伸线慢行隧道“穿山” 主体明年底建成

  目前梅峰山地公园景观水体区域已封闭。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087638 [url] => /a/10001/201906/519fbb18f461f1086e0f854412bee264.jpeg ) [description] => 周六或迎今年第二个高温日。 [recommend] => 0 [published] => 1561598835 [sort] => 0 [title] => 福建省解除重大气象灾害(暴雨)Ⅲ级应急响应 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97083.html [tags] => Array ( [0] => 高温 [1] => 27 [2] => 我市 [3] => 市区 [4] => 多云转阴 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 815 [1] => 3641 [2] => 51522 [3] => 55 [4] => 8641 [5] => 113163 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087638 [url] => /a/10001/201906/519fbb18f461f1086e0f854412bee264.jpeg ) ) [id] => 97083 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 高温 [1] => 27 [2] => 我市 [3] => 市区 [4] => 多云转阴 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建省解除重大气象灾害(暴雨)Ⅲ级应急响应

  周六或迎今年第二个高温日。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087539 [url] => /a/10001/201906/e077b38994d6a6bfb7a64d78b7143a29.jpeg ) [description] => 附视频! [recommend] => 0 [published] => 1561552067 [sort] => 0 [title] => 毒品也搞“代购”?“举手之劳”也是犯罪! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97071.html [tags] => Array ( [0] => 毒品 [1] => 犯罪案件 [2] => 犯罪 [3] => 涉毒 [4] => 福建省 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 6854 [2] => 68889 [3] => 6349 [4] => 47929 [5] => 3256 ) [appid] => 1 [catids] => ,229,228,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087539 [url] => /a/10001/201906/e077b38994d6a6bfb7a64d78b7143a29.jpeg ) ) [id] => 97071 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 517 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 517 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 毒品 [1] => 犯罪案件 [2] => 犯罪 [3] => 涉毒 [4] => 福建省 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087476 [url] => /a/10001/201906/4bd25b3ae367caeccb32486953c0dda7.png ) [description] => 事关每个人,一定要看! [recommend] => 0 [published] => 1561551805 [sort] => 0 [title] => @福州人,福州今年防汛形势较严峻,请做好准备 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97068.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 防汛 [2] => 视频 [3] => 态势 [4] => 新闻 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 885 [3] => 5037 [4] => 113139 [5] => 2615 ) [appid] => 1 [catids] => ,229,228,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087476 [url] => /a/10001/201906/4bd25b3ae367caeccb32486953c0dda7.png ) ) [id] => 97068 [tran_published] => 22小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 530 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 530 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 防汛 [2] => 视频 [3] => 态势 [4] => 新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • @福州人,福州今年防汛形势较严峻,请做好准备

  事关每个人,一定要看!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1087245 [url] => /a/10001/201906/4ef94ec681125e5f8e1c9db6065129f5.jpeg ) [description] => 2019年美丽中国•全国门球大赛(福州站)暨福建•福州第十三届海峡两岸门球邀请赛! [recommend] => 0 [published] => 1561542530 [sort] => 0 [title] => 门球的盛会!海峡两岸52支队伍380多名选手参赛! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97011.html [tags] => Array ( [0] => 门球 [1] => 福州市 [2] => 比赛 [3] => 福州 [4] => 台湾 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 40809 [2] => 1261 [3] => 1378 [4] => 763 [5] => 1193 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1087245 [url] => /a/10001/201906/4ef94ec681125e5f8e1c9db6065129f5.jpeg ) ) [id] => 97011 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 455 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 455 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 门球 [1] => 福州市 [2] => 比赛 [3] => 福州 [4] => 台湾 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 门球的盛会!海峡两岸52支队伍380多名选手参赛!

  2019年美丽中国•全国门球大赛(福州站)暨福建•福州第十三届海峡两岸门球邀请赛!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086924 [url] => /a/10001/201906/4f4634214f32b2eb35be690d90d43521.png ) [description] => 吸一口,毁一生! [recommend] => 0 [published] => 1561540391 [sort] => 0 [title] => 人生可以保持好奇,唯独它,不能碰! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/97002.html [tags] => Array ( [0] => 毒品 [1] => 责编 [2] => 国际禁毒日 [3] => 人生 [4] => 改过自新 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 6854 [2] => 50039 [3] => 112788 [4] => 33670 [5] => 113100 ) [appid] => 1 [catids] => ,230,229,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086924 [url] => /a/10001/201906/4f4634214f32b2eb35be690d90d43521.png ) ) [id] => 97002 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1050 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [all_pv] => 1050 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 毒品 [1] => 责编 [2] => 国际禁毒日 [3] => 人生 [4] => 改过自新 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 人生可以保持好奇,唯独它,不能碰!

  吸一口,毁一生!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086906 [url] => /a/thumb/10001/201906/681a8e31061e40aa9d0fe983cef9dc81.png@w705_h528.png ) [description] => 注意!高考分数高反而还有可能落榜!填志愿很重要! [recommend] => 0 [published] => 1561539266 [sort] => 0 [title] => 注意!高考分数高反而还有可能落榜!填志愿很重要! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96996.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,939,9,924, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086906 [url] => /a/thumb/10001/201906/681a8e31061e40aa9d0fe983cef9dc81.png@w705_h528.png ) ) [id] => 96996 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 注意!高考分数高反而还有可能落榜!填志愿很重要!

  注意!高考分数高反而还有可能落榜!填志愿很重要!