Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086897 [url] => /a/thumb/10001/201906/7dc3c157ef96115a7cfe76be4a13de99.png@w720_h540.png ) [description] => 高考志愿填报技巧:通过选专业来选学校。 [recommend] => 0 [published] => 1561538938 [sort] => 0 [title] => 填报志愿技巧:可以通过挑选专业选择合适的学校! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96990.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,939,9,924, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086897 [url] => /a/thumb/10001/201906/7dc3c157ef96115a7cfe76be4a13de99.png@w720_h540.png ) ) [id] => 96990 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 填报志愿技巧:可以通过挑选专业选择合适的学校!

  高考志愿填报技巧:通过选专业来选学校。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086891 [url] => /a/thumb/10001/201906/07269573b9a0e6f388c5ab82580e9236.jpg@w1440_h1080.jpg ) [description] => 高考志愿填报技巧:家长们可考虑用距离来换分数。填报兰州大学、新疆大学等985院校。 [recommend] => 0 [published] => 1561538376 [sort] => 0 [title] => 填报志愿诀窍:家长们可以考虑用“距离”来换分数! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96987.html [tags] => Array ( [0] => 127 [1] => span [2] => text [3] => align [4] => style ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 64989 [2] => 50654 [3] => 48850 [4] => 48852 [5] => 50656 ) [appid] => 1 [catids] => ,924,939,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086891 [url] => /a/thumb/10001/201906/07269573b9a0e6f388c5ab82580e9236.jpg@w1440_h1080.jpg ) ) [id] => 96987 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 127 [1] => span [2] => text [3] => align [4] => style ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 填报志愿诀窍:家长们可以考虑用“距离”来换分数!

  高考志愿填报技巧:家长们可考虑用距离来换分数。填报兰州大学、新疆大学等985院校。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086813 [url] => /a/10001/201906/bf4ea4c2840f317883f1f54565b334ce.jpeg ) [description] => 昨日,53辆车因在市区滥用远光灯被福州交警支队曝光,53名司机分别被处罚款100元、扣1分。 [recommend] => 0 [published] => 1561530326 [sort] => 0 [title] => 福州53名司机滥用远光灯 分别处罚款100元、扣1分 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96975.html [tags] => Array ( [0] => 远光灯 [1] => 53 [2] => 100 [3] => 滥用 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7089 [2] => 113088 [3] => 52240 [4] => 96855 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086813 [url] => /a/10001/201906/bf4ea4c2840f317883f1f54565b334ce.jpeg ) ) [id] => 96975 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 远光灯 [1] => 53 [2] => 100 [3] => 滥用 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州53名司机滥用远光灯 分别处罚款100元、扣1分

  昨日,53辆车因在市区滥用远光灯被福州交警支队曝光,53名司机分别被处罚款100元、扣1分。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086807 [url] => /a/10001/201906/fa6aa437d6faed0da7fd057f665795bb.jpeg ) [description] => 海关总署25日通报,2018年,全国海关累计查处604起走私涉毒犯罪案件,缴获各类毒品、易制毒化学品37.5吨。 [recommend] => 0 [published] => 1561530161 [sort] => 0 [title] => 惊人!海关2018年缴获37.5吨毒品及易制毒化学品 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96972.html [tags] => Array ( [0] => 毒品 [1] => 走私 [2] => 海关 [3] => 易制毒 [4] => 缉毒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6854 [2] => 8977 [3] => 5617 [4] => 80880 [5] => 106125 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086807 [url] => /a/10001/201906/fa6aa437d6faed0da7fd057f665795bb.jpeg ) ) [id] => 96972 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 毒品 [1] => 走私 [2] => 海关 [3] => 易制毒 [4] => 缉毒 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 惊人!海关2018年缴获37.5吨毒品及易制毒化学品

  海关总署25日通报,2018年,全国海关累计查处604起走私涉毒犯罪案件,缴获各类毒品、易制毒化学品37.5吨。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086771 [url] => /a/10001/201906/b0e1b8d0a7fb6be13696bc9399c68e65.jpeg ) [description] => 炎热的夏天,进入了烧伤烫伤的高发季,尤其是小朋友的烫伤事件频频发生。 [recommend] => 0 [published] => 1561529902 [sort] => 0 [title] => 数据惊人!市儿童医院每天都要收治因这个受伤的儿童! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96969.html [tags] => Array ( [0] => 烫伤 [1] => 孩子 [2] => 烧伤 [3] => 福州 [4] => 女童 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 149 [1] => 3641 [2] => 1163 [3] => 24620 [4] => 763 [5] => 11179 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086771 [url] => /a/10001/201906/b0e1b8d0a7fb6be13696bc9399c68e65.jpeg ) ) [id] => 96969 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 烫伤 [1] => 孩子 [2] => 烧伤 [3] => 福州 [4] => 女童 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • 数据惊人!市儿童医院每天都要收治因这个受伤的儿童!

  炎热的夏天,进入了烧伤烫伤的高发季,尤其是小朋友的烫伤事件频频发生。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086729 [url] => /a/10001/201906/06735135eba7b0fec306e209d5301d9b.jpeg ) [description] => 当当当当~~快收好啦! [recommend] => 0 [published] => 1561528595 [sort] => 0 [title] => 福建新增2个高速收费站!驾车去这些地方要收钱了! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96966.html [tags] => Array ( [0] => 收费站 [1] => 鸳鸯 [2] => 宁德 [3] => 白水 [4] => 景区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6166 [2] => 113082 [3] => 12096 [4] => 76662 [5] => 3005 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086729 [url] => /a/10001/201906/06735135eba7b0fec306e209d5301d9b.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1086732 [url] => /a/10001/201906/6ae82815831fa2b17ef9c4e7f0391dc2.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1086738 [url] => /a/10001/201906/9fc60edfe8bc632b86e3acc661d81848.jpeg ) ) [id] => 96966 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 收费站 [1] => 鸳鸯 [2] => 宁德 [3] => 白水 [4] => 景区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086675 [url] => /a/10001/201906/6de26fcd4c06fdf75e114bd5cf297d0c.jpeg ) [description] => 6月25日,财政部、税务总局联合印发《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》(以下简称“公告”)。 [recommend] => 0 [published] => 1561528363 [sort] => 0 [title] => 大消息!刚刚定了,爸妈有房子的速看! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96963.html [tags] => Array ( [0] => 个人所得税 [1] => 红包 [2] => 房屋产权 [3] => 国家税务总局 [4] => 个人 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 25933 [2] => 2072 [3] => 51172 [4] => 19444 [5] => 58848 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086675 [url] => /a/10001/201906/6de26fcd4c06fdf75e114bd5cf297d0c.jpeg ) ) [id] => 96963 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 个人所得税 [1] => 红包 [2] => 房屋产权 [3] => 国家税务总局 [4] => 个人 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 大消息!刚刚定了,爸妈有房子的速看!

  6月25日,财政部、税务总局联合印发《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》(以下简称“公告”)。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086654 [url] => /a/10001/201906/6b2b9783489b32ffb50787516d56a575.jpeg ) [description] => 福州有处千年古镇即!将!崛!起! [recommend] => 0 [published] => 1561528256 [sort] => 0 [title] => 【大美福州】福州这座古镇要火了! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96960.html [tags] => Array ( [0] => 东张 [1] => 古镇 [2] => 千年 [3] => 宋窑 [4] => 福清 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 70752 [2] => 29467 [3] => 56745 [4] => 105045 [5] => 750 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,195, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086654 [url] => /a/10001/201906/6b2b9783489b32ffb50787516d56a575.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1086657 [url] => /a/10001/201906/6c8c03f750fe27c9bc84480c91b5cde7.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1086660 [url] => /a/10001/201906/112b8c4ef65eaebe580b7d4ef255ccce.jpeg ) ) [id] => 96960 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 东张 [1] => 古镇 [2] => 千年 [3] => 宋窑 [4] => 福清 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【大美福州】福州这座古镇要火了!

  福州有处千年古镇即!将!崛!起!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086588 [url] => /a/10001/201906/1e38e182ae0a80da761a535caf08c97c.jpeg ) [description] => 记者26日在现场看到,三江口大桥北接线工程最后一条施工匝道——A匝道已建成通车。 [recommend] => 0 [published] => 1561527907 [sort] => 0 [title] => 三江口大桥北接线A匝道建成通车 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96957.html [tags] => Array ( [0] => 马尾 [1] => 隧道 [2] => 三江口 [3] => 拓宽 [4] => 大桥 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 741 [1] => 3641 [2] => 5400 [3] => 4504 [4] => 56085 [5] => 3010 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086588 [url] => /a/10001/201906/1e38e182ae0a80da761a535caf08c97c.jpeg ) ) [id] => 96957 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 446 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 446 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾 [1] => 隧道 [2] => 三江口 [3] => 拓宽 [4] => 大桥 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • 三江口大桥北接线A匝道建成通车

  记者26日在现场看到,三江口大桥北接线工程最后一条施工匝道——A匝道已建成通车。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086582 [url] => /a/10001/201906/6b14355a0ae42cff051e9e9a14fb4361.jpeg ) [description] => 记者昨日获悉,福州市创新人才引进机制,通过拓展与福州大学的合作内容,开启市、校、企三方深化人才合作的新篇章。 [recommend] => 0 [published] => 1561527809 [sort] => 0 [title] => 福州创新人才引进机制 市校企三方合作引进人才 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96954.html [tags] => Array ( [0] => 人才 [1] => 张子明 [2] => 高层次 [3] => 三方 [4] => 福州大学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 53 [1] => 3641 [2] => 72768 [3] => 12959 [4] => 113076 [5] => 6059 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086582 [url] => /a/10001/201906/6b14355a0ae42cff051e9e9a14fb4361.jpeg ) ) [id] => 96954 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 人才 [1] => 张子明 [2] => 高层次 [3] => 三方 [4] => 福州大学 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州创新人才引进机制 市校企三方合作引进人才

  记者昨日获悉,福州市创新人才引进机制,通过拓展与福州大学的合作内容,开启市、校、企三方深化人才合作的新篇章。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086576 [url] => /a/10001/201906/da2f6f6750d5acce66bccffca59db478.jpeg ) [description] => 近期对车市影响最大的,无疑是“国六”标准的实施了。 [recommend] => 0 [published] => 1561527681 [sort] => 0 [title] => 福州“国六”标准实施时间暂未定 部分车商开始促销 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96948.html [tags] => Array ( [0] => 标准 [1] => 车型 [2] => 实施 [3] => 车辆 [4] => 排放 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4595 [2] => 17452 [3] => 31041 [4] => 3784 [5] => 1560 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086576 [url] => /a/10001/201906/da2f6f6750d5acce66bccffca59db478.jpeg ) ) [id] => 96948 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 标准 [1] => 车型 [2] => 实施 [3] => 车辆 [4] => 排放 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州“国六”标准实施时间暂未定 部分车商开始促销

  近期对车市影响最大的,无疑是“国六”标准的实施了。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086570 [url] => /a/10001/201906/d5705c1b7c5216f97feaff830ad3a0fa.jpeg ) [description] => 昨日记者了解到,闽侯团县委联合闽侯县委人才办、县人社局、县财政局开展大学生政务社会实践三年计划。 [recommend] => 0 [published] => 1561527532 [sort] => 0 [title] => 闽侯县直单位招收实习大学生 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96936.html [tags] => Array ( [0] => 闽侯 [1] => 闽侯县 [2] => 大学生 [3] => 实践 [4] => 县委 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 60 [1] => 3641 [2] => 1148 [3] => 1269 [4] => 8315 [5] => 17321 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086570 [url] => /a/10001/201906/d5705c1b7c5216f97feaff830ad3a0fa.jpeg ) ) [id] => 96936 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽侯 [1] => 闽侯县 [2] => 大学生 [3] => 实践 [4] => 县委 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • 闽侯县直单位招收实习大学生

  昨日记者了解到,闽侯团县委联合闽侯县委人才办、县人社局、县财政局开展大学生政务社会实践三年计划。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086534 [url] => /a/10001/201906/844d298ff3b3393fd6d3a98bc9232be8.jpeg ) [description] => 近期,福州地铁集团针对违规使用各类票卡(包括员工卡、敬老卡、学生卡)、持伪造证件、无票乘车、并闸逃票等情况开展票务稽查专项整治,共查处77起违规乘车行为。 [recommend] => 0 [published] => 1561527412 [sort] => 0 [title] => ​违规坐地铁 近期查处77起 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96930.html [tags] => Array ( [0] => 乘车 [1] => 地铁 [2] => 福州 [3] => 违规 [4] => 稽查人员 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 3885 [2] => 726 [3] => 763 [4] => 4123 [5] => 113073 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086534 [url] => /a/10001/201906/844d298ff3b3393fd6d3a98bc9232be8.jpeg ) ) [id] => 96930 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 475 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 475 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 乘车 [1] => 地铁 [2] => 福州 [3] => 违规 [4] => 稽查人员 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • ​违规坐地铁 近期查处77起

  近期,福州地铁集团针对违规使用各类票卡(包括员工卡、敬老卡、学生卡)、持伪造证件、无票乘车、并闸逃票等情况开展票务稽查专项整治,共查处77起违规乘车行为。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086528 [url] => /a/10001/201906/47114440a8d743b647d8d0e9f336e5dc.jpeg ) [description] => 不少市民在网上看过欧洲一些国家采用轻薄的L形可组装式防洪挡板疏导洪水。 [recommend] => 0 [published] => 1561527341 [sort] => 0 [title] => 福州推广新型活动式防洪板 1分钟组装10米长挡板墙 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96927.html [tags] => Array ( [0] => 挡板 [1] => 防洪 [2] => 洪水 [3] => 底部 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 113067 [2] => 30667 [3] => 38660 [4] => 113070 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086528 [url] => /a/10001/201906/47114440a8d743b647d8d0e9f336e5dc.jpeg ) ) [id] => 96927 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 挡板 [1] => 防洪 [2] => 洪水 [3] => 底部 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州推广新型活动式防洪板 1分钟组装10米长挡板墙

  不少市民在网上看过欧洲一些国家采用轻薄的L形可组装式防洪挡板疏导洪水。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086519 [url] => /a/10001/201906/8335dfd94ce4eaa0ac72f69b66c74d14.jpeg ) [description] => ​今天上午,福州市政府举行防汛备汛工作情况新闻发布会,通报了福州市2019年上半年气候概况及未来天气趋势预测。 [recommend] => 0 [published] => 1561527032 [sort] => 0 [title] => 今年5~6个台风将登陆或影响福州!强度偏强 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96912.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 洪水 [2] => 台风 [3] => 我市 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 38660 [3] => 255 [4] => 55 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086519 [url] => /a/10001/201906/8335dfd94ce4eaa0ac72f69b66c74d14.jpeg ) ) [id] => 96912 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 491 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 491 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 洪水 [2] => 台风 [3] => 我市 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 今年5~6个台风将登陆或影响福州!强度偏强

  ​今天上午,福州市政府举行防汛备汛工作情况新闻发布会,通报了福州市2019年上半年气候概况及未来天气趋势预测。