Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086510 [url] => /a/10001/201906/9d69cc3c3439499edab9878e2ad21bec.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561526789 [sort] => 0 [title] => 街采:高考填报志愿避坑指南!过来人有话说 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96906.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086510 [url] => /a/10001/201906/9d69cc3c3439499edab9878e2ad21bec.gif ) ) [id] => 96906 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086483 [url] => /a/10001/201906/d49109a4537e66afb444a8d4970f0d51.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561526767 [sort] => 0 [title] => “军检”现场,想考军校的亲们看过来 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96903.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086483 [url] => /a/10001/201906/d49109a4537e66afb444a8d4970f0d51.gif ) ) [id] => 96903 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 400 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 400 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086363 [url] => /a/10001/201906/4b4b3f0348230362d136a1cb9d04eb52.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561524234 [sort] => 0 [title] => 祝贺!我国成功发射第46颗北斗导航卫星 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96858.html [tags] => Array ( [0] => 北斗 [1] => 卫星 [2] => 运载火箭 [3] => 长征三号 [4] => 发射 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 5606 [2] => 2351 [3] => 21469 [4] => 113061 [5] => 9123 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086363 [url] => /a/10001/201906/4b4b3f0348230362d136a1cb9d04eb52.gif ) ) [id] => 96858 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 446 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 446 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 北斗 [1] => 卫星 [2] => 运载火箭 [3] => 长征三号 [4] => 发射 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086306 [url] => /a/10001/201906/eee2e95052d1bfc060d4bc30e8e4664e.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561523969 [sort] => 0 [title] => 前程似锦,未来可期!福建江夏学院2019毕业MV [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96849.html [tags] => Array ( [0] => 依旧 [1] => 山高路远 [2] => 责编 [3] => 前程似锦 [4] => 微博 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 113052 [2] => 113055 [3] => 50039 [4] => 113058 [5] => 2945 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086306 [url] => /a/10001/201906/eee2e95052d1bfc060d4bc30e8e4664e.gif ) ) [id] => 96849 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 446 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 446 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 依旧 [1] => 山高路远 [2] => 责编 [3] => 前程似锦 [4] => 微博 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086333 [url] => /a/10001/201906/3bec0db8d222b7fd14789ec75e713013.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561523964 [sort] => 0 [title] => 高颜值,高素质!30秒速览福建! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96846.html [tags] => Array ( [0] => 烟台山 [1] => 机要秘书 [2] => 吴淑贞 [3] => 忠庐 [4] => 11 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7451 [2] => 113046 [3] => 113049 [4] => 109458 [5] => 27 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086333 [url] => /a/10001/201906/3bec0db8d222b7fd14789ec75e713013.gif ) ) [id] => 96846 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 436 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 436 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 烟台山 [1] => 机要秘书 [2] => 吴淑贞 [3] => 忠庐 [4] => 11 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086156 [url] => /a/10001/201906/64b2770d981e6a2f33f5e982ebf0f05c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561519463 [sort] => 0 [title] => 网络红包等收入需要交个税吗?财税部门权威解答来了 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96813.html [tags] => Array ( [0] => 红包 [1] => 网络 [2] => 房屋产权 [3] => 所得 [4] => 个人所得税 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2072 [1] => 3641 [2] => 923 [3] => 51172 [4] => 43731 [5] => 25933 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086156 [url] => /a/10001/201906/64b2770d981e6a2f33f5e982ebf0f05c.jpeg ) ) [id] => 96813 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 375 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 375 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 红包 [1] => 网络 [2] => 房屋产权 [3] => 所得 [4] => 个人所得税 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086141 [url] => /a/10001/201906/b1d79de972303d2b78f112d93a8100e2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561518751 [sort] => 0 [title] => 学生党看过来!暑期学生火车票购票全攻略 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96810.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 退票 [2] => 30 [3] => 了吗 [4] => 15 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 50039 [2] => 8100 [3] => 49860 [4] => 57714 [5] => 50561 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086141 [url] => /a/10001/201906/b1d79de972303d2b78f112d93a8100e2.jpeg ) ) [id] => 96810 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 398 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 398 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 退票 [2] => 30 [3] => 了吗 [4] => 15 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086144 [url] => /a/10001/201906/f69c6663ad0f04311e89ce89b7f88aca.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561517787 [sort] => 0 [title] => 【公益广告】保护三电 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96804.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086144 [url] => /a/10001/201906/f69c6663ad0f04311e89ce89b7f88aca.jpeg ) ) [id] => 96804 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 420 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 420 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086057 [url] => /a/10001/201906/00474ea2a7e9aafeab3e2c4dc932c1ae.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561517278 [sort] => 0 [title] => 大片既视感!福州古城镇海楼 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96801.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086057 [url] => /a/10001/201906/00474ea2a7e9aafeab3e2c4dc932c1ae.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1086060 [url] => /a/10001/201906/cb9a75e6e787fd9602f0e62c84482271.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1086063 [url] => /a/10001/201906/5dbbe1fd917b8409920f3e1cda127c62.jpeg ) ) [id] => 96801 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1085826 [url] => /a/10001/201906/0c9cc53c1bc0a3c0e1bbfb17a39e5e96.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1561515982 [sort] => 0 [title] => 中国东南大数据产业园8栋研发楼封顶 年底竣工 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96786.html [tags] => Array ( [0] => 研发 [1] => 产业园 [2] => 地块 [3] => 三期 [4] => 栋楼 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 14961 [2] => 5797 [3] => 1465 [4] => 32906 [5] => 112971 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1085826 [url] => /a/10001/201906/0c9cc53c1bc0a3c0e1bbfb17a39e5e96.jpeg ) ) [id] => 96786 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 427 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 427 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 研发 [1] => 产业园 [2] => 地块 [3] => 三期 [4] => 栋楼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1085796 [url] => /a/10001/201906/00326d454808bc4d4713072607f4535f.jpeg ) [description] => 快看看你家门口有新站点,还是被取消了? [recommend] => 0 [published] => 1561515617 [sort] => 0 [title] => 部分站点取消!福州地铁4、5号线还有这些调整…… [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96780.html [tags] => Array ( [0] => 号线 [1] => 批复 [2] => 调整 [3] => 取消 [4] => 一期 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 50559 [2] => 86193 [3] => 4583 [4] => 13793 [5] => 60264 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1085796 [url] => /a/10001/201906/00326d454808bc4d4713072607f4535f.jpeg ) ) [id] => 96780 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 736 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 736 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 号线 [1] => 批复 [2] => 调整 [3] => 取消 [4] => 一期 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 部分站点取消!福州地铁4、5号线还有这些调整……

  快看看你家门口有新站点,还是被取消了?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1085778 [url] => /a/10001/201906/614dd3525fd2d05e92aa9aa631fd07e1.jpeg ) [description] => 让历史文物绽放时代风华。 [recommend] => 0 [published] => 1561515176 [sort] => 0 [title] => 福州高新区全力保护建设水西林历史文化街区 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96777.html [tags] => Array ( [0] => 西林 [1] => 高新区 [2] => 文化 [3] => 南屿 [4] => 历史 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 57645 [2] => 2145 [3] => 1187 [4] => 35436 [5] => 7730 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1085778 [url] => /a/10001/201906/614dd3525fd2d05e92aa9aa631fd07e1.jpeg ) ) [id] => 96777 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 405 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 405 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 西林 [1] => 高新区 [2] => 文化 [3] => 南屿 [4] => 历史 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州高新区全力保护建设水西林历史文化街区

  让历史文物绽放时代风华。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1085769 [url] => /a/10001/201906/db8643e60263e055522dcf66784cd6b3.jpeg ) [description] => 7月1日起恢复原线路行驶。 [recommend] => 0 [published] => 1561515037 [sort] => 0 [title] => 14路等三条公交改道行驶 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96774.html [tags] => Array ( [0] => 站点 [1] => 港头 [2] => 先锋 [3] => 支路 [4] => 增设 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6048 [2] => 29388 [3] => 81690 [4] => 22622 [5] => 19325 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1085769 [url] => /a/10001/201906/db8643e60263e055522dcf66784cd6b3.jpeg ) ) [id] => 96774 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 506 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 506 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 站点 [1] => 港头 [2] => 先锋 [3] => 支路 [4] => 增设 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 14路等三条公交改道行驶

  7月1日起恢复原线路行驶。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1086147 [url] => /a/10001/201906/c5097dcd346609d9871be54362206d71.jpeg ) [description] => 这是该法规首次提交市人大常委会会议审议。 [recommend] => 0 [published] => 1561514070 [sort] => 0 [title] => 《福州市生活垃圾分类管理条例(草案)》提交初审 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96759.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 垃圾处理 [3] => 人大常委会 [4] => 收费 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3641 [2] => 18679 [3] => 10066 [4] => 934 [5] => 2709 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,801, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1086147 [url] => /a/10001/201906/c5097dcd346609d9871be54362206d71.jpeg ) ) [id] => 96759 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 垃圾处理 [3] => 人大常委会 [4] => 收费 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • 《福州市生活垃圾分类管理条例(草案)》提交初审

  这是该法规首次提交市人大常委会会议审议。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1085703 [url] => /a/10001/201906/7528cefff2c1dea05c8a1306b6d6b213.jpeg ) [description] => 罪行极其严重者被依法执行死刑。 [recommend] => 0 [published] => 1561513378 [sort] => 0 [title] => 福建集中宣判108件毒品犯罪案 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/96744.html [tags] => Array ( [0] => 毒品 [1] => 犯罪案件 [2] => 法院 [3] => 宣判 [4] => 一审 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6854 [2] => 68889 [3] => 3276 [4] => 85056 [5] => 112950 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1085703 [url] => /a/10001/201906/7528cefff2c1dea05c8a1306b6d6b213.jpeg ) ) [id] => 96744 [tran_published] => 06-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 毒品 [1] => 犯罪案件 [2] => 法院 [3] => 宣判 [4] => 一审 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建集中宣判108件毒品犯罪案

  罪行极其严重者被依法执行死刑。