Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1225479 [url] => /a/10001/201909/45b9aca36afcd7c4a6080eebfd11a545.jpeg ) [description] => 福厦高铁接连传来好消息!9月16日福厦高铁南峰隧道成功贯通! [recommend] => 0 [published] => 1568715939 [sort] => 0 [title] => 福厦高铁首条隧道贯通!福州厦门1小时生活圈更近了! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115872.html [tags] => Array ( [0] => 福厦 [1] => 高铁 [2] => 福州 [3] => 铁路 [4] => 福清 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1461 [1] => 39987 [2] => 4578 [3] => 763 [4] => 5162 [5] => 750 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1225479 [url] => /a/10001/201909/45b9aca36afcd7c4a6080eebfd11a545.jpeg ) ) [id] => 115872 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 398 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 398 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福厦 [1] => 高铁 [2] => 福州 [3] => 铁路 [4] => 福清 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福厦高铁首条隧道贯通!福州厦门1小时生活圈更近了!

  福厦高铁接连传来好消息!9月16日福厦高铁南峰隧道成功贯通!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1225446 [url] => /a/10001/201909/c6cb732ddd41b1c29633e788c643e72b.jpeg ) [description] => 鼓楼、台江、仓山、晋安四城区统一灭蚊 [recommend] => 0 [published] => 1568715755 [sort] => 0 [title] => 通知!明天,福州四城区统一做这件事! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115869.html [tags] => Array ( [0] => 灭蚊 [1] => 25 [2] => 环境卫生 [3] => 整治 [4] => 开展 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 61668 [2] => 51291 [3] => 42329 [4] => 704 [5] => 11369 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1225446 [url] => /a/10001/201909/c6cb732ddd41b1c29633e788c643e72b.jpeg ) ) [id] => 115869 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 412 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 412 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 灭蚊 [1] => 25 [2] => 环境卫生 [3] => 整治 [4] => 开展 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 通知!明天,福州四城区统一做这件事!

  鼓楼、台江、仓山、晋安四城区统一灭蚊

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1225275 [url] => /a/10001/201909/9e714c4108723b0bb2a69da55239a66f.jpeg ) [description] => 音乐电视《绿满榕城》发布! [recommend] => 0 [published] => 1568715572 [sort] => 0 [title] => 独家发布!一首MV《绿满榕城》献给“有福之州 幸福之城” [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115863.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 榕城 [2] => 福建省 [3] => 歌曲 [4] => 文艺晚会 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 2200 [3] => 3256 [4] => 18880 [5] => 44898 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1225275 [url] => /a/10001/201909/9e714c4108723b0bb2a69da55239a66f.jpeg ) ) [id] => 115863 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 榕城 [2] => 福建省 [3] => 歌曲 [4] => 文艺晚会 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 独家发布!一首MV《绿满榕城》献给“有福之州 幸福之城”

  音乐电视《绿满榕城》发布!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1224363 [url] => /a/10001/201909/f6c32681172be908cee4e0d06759f27b.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568713827 [sort] => 0 [title] => 《绿满榕城》 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115836.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1224363 [url] => /a/10001/201909/f6c32681172be908cee4e0d06759f27b.gif ) ) [id] => 115836 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 《绿满榕城》

  《绿满榕城》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1224360 [url] => /a/10001/201909/128f20b70eeb676e0adb733e4d39a163.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568713597 [sort] => 0 [title] => 60秒速览丨大型文献专题片《我们走在大路上》 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115833.html [tags] => Array ( [0] => 70 [1] => 伟大 [2] => 中华民族 [3] => 迎来 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 52581 [2] => 80442 [3] => 13566 [4] => 43505 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1224360 [url] => /a/10001/201909/128f20b70eeb676e0adb733e4d39a163.gif ) ) [id] => 115833 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 384 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 384 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 70 [1] => 伟大 [2] => 中华民族 [3] => 迎来 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1224330 [url] => /a/10001/201909/f56bbb2d65831a334bfe262cbaac4685.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568713362 [sort] => 0 [title] => 30分钟,带您看宁德70载沧桑巨变! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115830.html [tags] => Array ( [0] => 宁德 [1] => 大黄鱼 [2] => 霞浦 [3] => 渔排 [4] => 金娃娃 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 12096 [2] => 7939 [3] => 55209 [4] => 3790 [5] => 126462 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1224330 [url] => /a/10001/201909/f56bbb2d65831a334bfe262cbaac4685.gif ) ) [id] => 115830 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 宁德 [1] => 大黄鱼 [2] => 霞浦 [3] => 渔排 [4] => 金娃娃 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1224291 [url] => /a/10001/201909/3b93e2f5f4c672bd40e9359743ce8d69.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568711836 [sort] => 0 [title] => 鼓楼这些学子请注意!你有一笔补助待领取! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115827.html [tags] => Array ( [0] => 学生 [1] => 建档立卡 [2] => 受助 [3] => 复印件 [4] => 原件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1752 [1] => 3641 [2] => 1447 [3] => 29769 [4] => 4821 [5] => 4820 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1224291 [url] => /a/10001/201909/3b93e2f5f4c672bd40e9359743ce8d69.png ) ) [id] => 115827 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 学生 [1] => 建档立卡 [2] => 受助 [3] => 复印件 [4] => 原件 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1224240 [url] => /a/10001/201909/739b33261c43fa20e64ad65b16f7b13e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568710594 [sort] => 0 [title] => 机场高速林荫大道(长乐段)国庆前完工 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115824.html [tags] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 林荫大道 [2] => 整治 [3] => 机场 [4] => 万元 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2281 [1] => 3641 [2] => 125898 [3] => 704 [4] => 9532 [5] => 51309 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,41,43, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1224240 [url] => /a/10001/201909/739b33261c43fa20e64ad65b16f7b13e.jpeg ) ) [id] => 115824 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 406 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 406 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 林荫大道 [2] => 整治 [3] => 机场 [4] => 万元 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1224207 [url] => /a/10001/201909/1b8f95d20bd55d20798cb19011c98287.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568710244 [sort] => 0 [title] => 占地40亩!晋安这片花海美爆了!背后是…… [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115821.html [tags] => Array ( [0] => 寿山 [1] => 村委会 [2] => 寿山石 [3] => 创业 [4] => 村民 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 2028 [1] => 3641 [2] => 49941 [3] => 2895 [4] => 1319 [5] => 2177 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1224207 [url] => /a/10001/201909/1b8f95d20bd55d20798cb19011c98287.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1224228 [url] => /a/10001/201909/5b371265ec96dafad647e74aab0a3f7f.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1224231 [url] => /a/10001/201909/dac72cf153883376ee80e8c17dc62d34.jpeg ) ) [id] => 115821 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 寿山 [1] => 村委会 [2] => 寿山石 [3] => 创业 [4] => 村民 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1224204 [url] => /a/10001/201909/b6dc6dc2cabb4b09c0136af63c716188.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568709235 [sort] => 0 [title] => 老板痴迷打游戏 小偷光顾十几次竟全然不知 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115818.html [tags] => Array ( [0] => 丁某 [1] => 香烟 [2] => 超市 [3] => 先生 [4] => 警方 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 27601 [2] => 22100 [3] => 73 [4] => 1753 [5] => 6284 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1224204 [url] => /a/10001/201909/b6dc6dc2cabb4b09c0136af63c716188.gif ) ) [id] => 115818 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 480 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 480 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 丁某 [1] => 香烟 [2] => 超市 [3] => 先生 [4] => 警方 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1224201 [url] => /a/10001/201909/5c4be9182a112b0ccb0b116b2c4f8451.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568709220 [sort] => 0 [title] => 新歌发售2小时销售破千万 周董的“商业帝国”太大! [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115815.html [tags] => Array ( [0] => 单曲 [1] => 上线 [2] => 销售额 [3] => 刷屏 [4] => 分钟 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 126450 [2] => 45501 [3] => 21205 [4] => 51537 [5] => 50332 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1224201 [url] => /a/10001/201909/5c4be9182a112b0ccb0b116b2c4f8451.gif ) ) [id] => 115815 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 单曲 [1] => 上线 [2] => 销售额 [3] => 刷屏 [4] => 分钟 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1224198 [url] => /a/10001/201909/048bfd382b9f4ba89f16d452ac760bfa.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568708709 [sort] => 0 [title] => 出战全国级科技大赛 福州“桔园四中”学生斩获二等奖 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115812.html [tags] => Array ( [0] => 机器人 [1] => 创意 [2] => 学生 [3] => 四中 [4] => 桔园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 805 [1] => 3641 [2] => 9486 [3] => 1752 [4] => 46763 [5] => 42613 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1224198 [url] => /a/10001/201909/048bfd382b9f4ba89f16d452ac760bfa.jpeg ) ) [id] => 115812 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 490 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 490 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 机器人 [1] => 创意 [2] => 学生 [3] => 四中 [4] => 桔园 ) [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) ) [source] => 分分快三开奖结果 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1224192 [url] => /a/10001/201909/471725e8c9e6cc6ea7a6289006937978.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568706149 [sort] => 0 [title] => 又一批高校或将改名!这所遭反对… [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115806.html [tags] => Array ( [0] => 更名 [1] => 公示 [2] => 广州大学 [3] => 转设 [4] => 申请 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 14592 [2] => 9340 [3] => 72708 [4] => 126447 [5] => 5397 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1224192 [url] => /a/10001/201909/471725e8c9e6cc6ea7a6289006937978.jpeg ) ) [id] => 115806 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 更名 [1] => 公示 [2] => 广州大学 [3] => 转设 [4] => 申请 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1224132 [url] => /a/10001/201909/6eabb963e5f40dc9965e92f3cc194d8f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568705742 [sort] => 0 [title] => 莆炎高速公路全线隧道贯通!永泰到三明车程将缩短 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115803.html [tags] => Array ( [0] => 隧道 [1] => 莆炎 [2] => 高速公路 [3] => 高速公路网 [4] => 项目部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 5400 [2] => 9993 [3] => 2803 [4] => 126438 [5] => 12715 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1224132 [url] => /a/10001/201909/6eabb963e5f40dc9965e92f3cc194d8f.png ) ) [id] => 115803 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 隧道 [1] => 莆炎 [2] => 高速公路 [3] => 高速公路网 [4] => 项目部 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1224123 [url] => /a/10001/201909/516b50fb3d6690f68a15cd18a6da4154.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568704588 [sort] => 0 [title] => 8月70城房价数据出炉!福州二手房价格出现下跌 [url] => http://hlpxw.cn/xwtj198/p/115800.html [tags] => Array ( [0] => 销售价格 [1] => 上涨 [2] => 环比 [3] => 商品住宅 [4] => 二手 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 35944 [2] => 16863 [3] => 16911 [4] => 9206 [5] => 43104 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1224123 [url] => /a/10001/201909/516b50fb3d6690f68a15cd18a6da4154.png ) ) [id] => 115800 [tran_published] => 09-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 分分快三开奖结果 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分快三开奖结果 ) [2] => Array ( [0] => 销售价格 [1] => 上涨 [2] => 环比 [3] => 商品住宅 [4] => 二手 ) ) [author] => Array ( ) ) 1